O nás

About us top image 1
About us top image 2
O nás

OZ Kvíčalka

Sme mládežnícka nezisková organizácia KVÍČALKA, ktorej hlavné zameranie je organizovanie letných táborov. Naše tridsať ročné skúsenosti nám umožňujú vytvoriť a realizovať kvalitný, zábavný a dobrodružný program. Jedným z hlavných cieľov našej organizácie je vytvoriť nízkorozpočtový pobytový tábor tak, aby bol pobyt finančne prístupný i sociálne slabším rodinám. Podľa potreby využívame dobrovoľné príspevky a 2% na kompenzáciu pobytových nákladov.

O tábore

V čom je tábor Kvíčalka výnimočný?

Úlohou pobytu je viesť deti k samostatnosti, priebojnosti, dôslednosti, ale i k zodpovednosti. Učíme ich využívať ich vlastné schopnosti, ktoré si mnohokrát neuvedomujú, na dosiahnutie vlastného cieľa. Všetky tieto úlohy plníme prostredníctvom celotáborovej hry, ktorá má vlastný príbeh a tak táborníci v zápale hry ani nepostrehnú že sa sami zdokonaľujú. Rôzne skúšky - bobríky sebaovládania, odvahy, fyzickej a vedomostnej zdatnosti, hry s príbehmi a dobrodružné výpravy im vytvoria na letné prázdniny prekrásne spomienky a užitočné návyky.

Vedúci, ktorí v súčasnosti pôsobia na tábore prišli prvý krát ako malí neznalí a zvedaví táborníci. Poznajú preto pocity detí a taktiež ich potreby, pretože zažívali tie isté dobrodružné chvíle ako ich súčasní zverenci.

About us mid image
About us image bottom
O Kvíčalke

Náš druhý domov

Skautská základňa Kvíčalka patrí skautskej organizácii Junák - Stredisku Moravská Třebová, ktorý nám svoju ju po celé tie roky zapožičiava. Základňa je umiestnená v lese, ďaleko od veľkej civilizácie. Nie je tu plyn, elektrika a hlavne internet (čo je pre mnohé mestské deti počiatočný šok). O celý chod tábora sa staráme všetci - dospelí i deti. Každý deň má jeden oddiel službu v kuchyni a varí pre všetkých. Chlapci majú na starosti zabezpečenie dreva na kúrenie, varenie, umývanie… Denne sa odohrávajú hry, ktoré majú vlastný príbeh. Mladí táborníci tak objavujú v sebe nové schopnosti i zručnosti, ktoré do tej doby nepoznali. Zažívajú tie najúžasnejšie dobrodružstvá o ktorých sa ich vrstovníkom v meste môže iba snívať… Nočné hliadky, ktoré sa striedajú po hodine objavujú odrazu krásu nočnej oblohy, pri praní svojich vecí poznávajú, koľko starostlivosti im rodičia venujú. Tábor Kvíčalka neponúka nijaký luxus, ale ponúka to, čo nedokáže ponúknuť komfortnejšie tábory - dobrú náladu, veľa zážitkov, kamarátsku atmosféru, dobrodružstvo a veľa, veľa smiechu.

No napriek týmto „bojovým“ podmienkam sa k nám deti po celý ten čas z roka na rok vracajú až kým nevstúpia do života dospelých.

Ak sa niekoho spýtate, čo ho na Kvíčalke tak veľmi priťahuje, odpovie - neviem…

Ani my to nevieme, ale v tom je práve to čaro tohto miesta…