Darovanie 2% z daní

Darujte nám 2% z Vašich daní

Ako nezisková organizácia sa spoliehame na vašu podporu. Máte možnosť prispieť nám jednoduchým spôsobom - darovať nám 2 percentá z Vašich daní. Týmto príspevkom nám pomôžete pokryť náklady na organizáciu letného tábora a umožniť viacerým deťom získať prístup k tomuto obohacujúcemu zážitku aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ak máte možnosť darovať 2% a neviete sa rozhodnúť akej organizácii ich pošlete, budeme veľmi radi keď podporíte práve nás.

Ďakujeme vám za váš záujem a podporu!
Tím OZ Kvíčalka

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42362580
Obchodné meno (názov): KVÍČALKA